EMBRİYOSKOP (Embryoscope)

EMBRYOSCOPE (Dinamik Embriyo İzleme Sistemi)

Dinamik Embriyo İzleme Sistemi olarak da bilinen Embryoscope, tüp bebek laboratuvarımızın mevcut teknolojisinde dahil sistemlerden sadece bir tanesidir. Bu inkübasyon sistemi embriyolar için bir taraftan güvenli bir kültür ortamı sağlarken, diğer taraftan, geleneksel inkübatöre ek olarak, içerisinde embriyoları görüntüleyebilmeyi ve gelişim basamaklarını 10’ar 20’şer dakikalık kayıtlarla gözlem altında tutabilmeyi sağlayan dahili bir kamera sistemine sahiptir.

Bu teknoloji, yumurta ve spermin bir araya getirilmesinden itibaren; döllenme, bölünme gibi aşamaları, ta ki embriyo dondurma ve/veya embriyo transferine kadar geçen süre içerisinde, koşulları değişime uğratacak inkübatör dışı ortama çıkarılmalarına gerek kalmadan, takip etme şansı vermektedir. Sonuç itibarı ile tüm bu ‘time lapse’ teknolojisi ile alınan görüntüler bir araya getirilip, bir video görüntüsüne elde edilir.

Ayrıca embriyoların tüp bebek laboratuvarında geçirdikleri tüm bu süre sonunda, normal ve anormal döllenen yumurtaları ayırt etmek koşuluyla ve embriyonun bölünme aşamalarını kontrol etmek suretiyle, hızlı veya yavaş gelişen embriyoları belirleyerek, optimum hücre bölünmesi gösteren embriyoları transfer için seçmek ve böylece hastalarımızın gebelik şansını artırmak mümkün olabilmektedir.

Embryoscope’un avantajlarını;
• Embriyoların dış ortama ve bu kontrol sürecindeki etkilere –ısı, ışık değişimi vs- maruz kalmadan takip edilebilirliği,
• Embriyo gelişim basamakları ve morfolojisi kolayca izlenebilirliği, olarak özetleyebiliriz.

Ayrıca;
i) Kutup cisimciği oluşma zamanı,
ii) PN oluşma zamanı,
iii) Hücre bölünmeleri arasındaki zamanlama
iv) Hücre çekirdeği oluşumu
v) Fragmantasyonların oluşumu ve kaybolması
vi) ICM ve trofektoderm gelişiminin takibi, gibi nitelik ve nicelik açısından yapılan incelemeler de, embriyo canlılığı ve implantasyon potansiyelleri ile ilişkilerin varlığı açısından, son yıllardaki çalışmalarda altı çizilen unsurlardandandır.

Tüm bu veriler sayesinde farklı zaman dilimlerindeki hücre bölünmeleri gözlenerek, transfer işlemi ve implantasyon için en iyi embriyonun seçimi sağlanabilir. Ayrıca Embriyoscoptan çıkıp bilgisayar ortamında kayıt edilen tüm bu datalar, embriyoların gelişimlerine ait verilerin saklandığı ve analiz edildiği bir bilgi işlem ünitesi olarak görev yapar. Bu sayede de embriyo görüntüleri ve inkübasyon koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler işlenir, tedavi sonuçları bu verilere göre yorumlanabilir ve gelecekte referans için hasta veri dosyalarında saklanırlar.

Her hasta için uygulanabilir, ancak özellikle başarısız tüp bebek denemesi olan hastalar için daha detaylı bir incelemeye olanak sağlar. Bundan başka, yine çok sayıda embriyo elde edilen hastalar için gebelik şansı daha yüksek olan embriyo seçiminde yardımcı olur. Her hastanın aynı siklustan gelen tüm embriyolarının gelişimi hakkında karşılaştırmalı bilgiler vermesinin de ötesinde, aynı hastanın daha önceki tedavilerindeki embriyo gelişimleri ile de karşılaştırma yapma olanağı sağlamaktadır.

Sonuç olarak:
• Embryoscope ile implantasyon şansı en yüksek olan embriyonun seçimi invazif olmayacak şekilde sağlanabilir,
• Embryoscope ile ‘kromozom yapısı normal’ olan embriyonun seçimi belirli oranlarda mümkündür.

//]]>