İNFERTİLİTE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tüp bebek tedavisi; kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin, vücut dışında döllenme işlemidir.

Mikroenjeksiyon (ICSI) tekniği ile yumurtalar toplandıktan sonra, laboratuarda özel mikroskop altında, spermler yumurtaların içine tek tek yerleştirilir. Her bir yumurta içine döllenme kapasitesi en iyi olan spermin yerleştirilmesiyle döllenen yumurtalar takip edilir ve seçilen en iyi embriyolar rahim içine transfer edilir. Tüp bebek tedavisine karar verme aşamalarında, öncelikle her iki eşin tıbbi muayenesi ve genel sağlık kontrolü için gerekli testler yapılır. Önceden yapılan operasyonlar, testler ve tedaviler değerlendirilir ve kişiye özel bir tedavi planı düzenlenir.

AŞILAMA (IUI)

Eğer hastada yumurtlamada sorun tespit edildiyse; sperm kalitesinde orta derecede sorun varsa; rahim ağzındaki mukus salgısı spermi olumsuz yönde etkiliyorsa, cinsel ilişkiye girmede sorun yaşanıyorsa veya nedeni açıklanamayan infertilite söz konusu ise, hekim aşılama işlemini önerebilir. Yumurtlama çeşitli ilaçlar kullanılarak sağlanır. Erkeğin semen örneği özel işlemlerden geçirilerek iyi ve hızlı hareket eden canlı spermler yıkanarak semen sıvısından ayrılır. Spermler, canlılık ve hareketliliklerini koruyan özel steril bir sıvıda küçük hacimde konsantre edilir.

Yıkanmış sperm ince bir kanül (kateter) ile rahim ağzından geçirilerek rahim içine (endometrium) zerk edilir. Hasta yaklaşık yarım saat dinlendirilir. Hastaya gerekli görüldüğü takdirde progesteron ve antibiotik verilebilir. Aşılama işleminden sonra hastanın sosyal veya cinsel yaşamına hiçbir yasaklama uygulanmaz.

Aşılama işlemiyle, sperm kalitesini iyileştirerek (hızlı hareketli, canlı, şekil bozukluğu olanları ayıklayarak ve konsantre ederek) spermin yumurta ile buluşması için mesafeyi kısaltıp daha yakın mesafe sağlanarak ve yumurtlama ile spermi koordine ederek, gebelik şansını maksimum düzeye çıkarmış oluruz. Ancak ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, bu işlemin siklus başına başarı şansı yaklaşık%10-15′dir. Aşılama işlemi, hekimin kararına göre, yumurta çatlatıldıktan sonra hastanın durumu ve sperm kalitesi göz önünde bulundurularak, bir veya iki kez tekrarlanabilir. Rahim içine zerk edilen spermler tüplerden (fallop kanallarından, tuba uterinalardan) geçerek karın içine atılmış olan yumurta ile fallop kanalında buluşur. Döllenme olduğu takdirde fallop kanalından rahim içine doğru yolculuk başlar. Aşılama işlemi için uygun olan hastaya, belirli aralıklarla, bu tedavinin tekrarı gerekebilir. Ancak 4-6 kez tedavi tekrar edilmiş ve sonuç alınmamışsa başka problemlerin infertiliteye eşlik ettiğini düşünmek gerekir.

İntra uterin inseminasyon tedavisinden sonuç alınamayan hastalar veya aşılama için uygun olmayan hastalar, diğer yardımcı üreme tekniklerinden fayda görürler. Hastanın fallop kanalları çalışmıyorsa (hidrosalpenks, kapalı tüpler, yapışıklığı olan tüpler, ameliyat ile tüpler alınmışsa), yumurtalık ve tüpler arasındaki ilişki herhangi bir nedenden dolayı bozulmuşsa (geçirilmiş ameliyatlara bağlı yapışıklıklar, enfeksiyonlara bağlı yapışıklıklar, endometriyozis ve sebep olduğu yapışıklıklar), ileri derecede sperm sorunu varsa, kadın hasta ileri yaş grubunda ise, nedeni bilinmeyen kısırlık varsa ve diğer üremeye yardımcı tekniklerden fayda görmemişse, tekrarlayan düşükler veya immünolojik infertilite söz konusu ise IVF (tüp bebek) veya “Mikroenjeksiyon” yöntemi ile tedavi gerekir.
//]]>