SPERM CHİP (MİKRO ÇİP)

Sperm Chip (Micro Chip)

Tüp bebek tedavisinde IUI(Aşılama), ICSI(İntra Sitoplazmik Sperm İnjeksiyonu) ve IVF(İn Vitro Fertilizasyon) işlemleri için kullanılan bir sperm hazırlama ve seçim yöntemidir.

ICSI işlemleri sırasında, doğal seleksiyon ve sperm yarışının atlandığı düşünülürse, tedavide kullanılacak hasarlı spermin izole edilmesi ve ICSI için uygun kalitede spermin seçimi daha da önemli hale gelmektedir.

Sperm hücresinde meydana gelen DNA hasarı döllenme oranının azalmasına sebebiyet vermektedir.

Sperm DNA fragmantasyonun oluşmasına sebep olan mekanizmalar şunlardır;

  1.  Spermatogenez sürecinde oluşabilecek apoptoz ya da anomaliler
  2. Spermiyogenez süreecinde sperm kromotinlerinin tekrar modellenmesi sırasında DNA kırıklarının oluşması
  3. Spermin seminifer tübülü ve epididimden geçişi sırasında post testikuler DNA fragmentlerinin başlıca oksijen radikallerinin oluşumuna sebep olması
  4. Endogenik kaspazların ve endonukleazlarınn DNA fragmentasyonunu indüklemesi
  5. Radyo ve kemoterapinin sebep olduğu DNA hasarı
  6. Çevresel toksinlerin sebep olduğu DNA hasarı
Güncel meta-analizler sonucunda, DNA hasarlı spermlerin IVF ve ICSI sonrası gebelik kayıpları ile de ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Vurgulanması gereken en önemli nokta: Tüp bebek tedavisi gereken hastaların spermlerinde daha yüksek DNA hasarı bulunma ihtimali yüksektir.

MİCROFLUIDIC SPERM SORTİNG CHİPS (Sperm Chip) İŞLEMİ NEDİR?

  • Sperm chip, santrifüjleme gerektiren bir işlem değildir. Bu sayede santrifüjleme işlemine bağlı ROS (serbest oksijen radikali) artışını önler. ROS ve DNA fragmantasyonu açısından hasarlı olmayan spermlerin seçimini sağlar.
  • Doğala en yakın sperm seçim yöntemi olan bu yöntem, servikal kanallardan spermlerin geçişi esas alınarak hazırlanmıştır. Sperm chip yöntemi mikro kanallardan geçerken DNA kalitesi ve fizyolojisi en iyi spermlerin ICSI için seçimini sağlar.

Ancak bu yöntem sperm sayısının çok düşük ve/veya sperm motilitesinin çok az olduğu vakalarda kullanılamamaktadır. Ayrıca TESA/TESE yöntemleri ile testisten sperm elde edilen vakalarda da kullanımı uygun değildir.
//]]>