IMSI

IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection)

( Yüksek Mikroskobik Büyütmeyle Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu )

Tüp bebek uygulamalarında yoğun olarak kullanılan mikroenjeksiyon işleminde canlı sperm hücresi en fazla 400 kat büyütülmektedir. Bu büyütmede spermin genel morfolojik özellikleri (baş yapısı, boyun yapısı ve kuyruk yapısı) incelenebilir. Fakat sperm hücresinin baş yapısında yer almakta olan defektler ve vakuoller (sıvı dolu kesecikler) gibi olmaması gereken yapılar incelenememektedir.

IMSI adı verilen yöntemle büyük büyütmeli objektifler ve özel optik sistemler aracılığı ile spermler, 400 kat yerine 8000 kata kadar büyütülerek sperm başı içerisindeki bozuk yapılar ayırt edilebilmektedir. Bu sayede normal ya da normale yakın spermlerin seçimi sağlanmaktadır.

2005 yılından bu yana yoğun olarak yapılan çalışmalarda, sperm başı içerisindeki genetik materyali içeren çekirdek kısmında bulunan vakuoller, DNA yapısında hasar bulunabileceğine dair ipuçları vermektedir. Sperm DNA yapısındaki hasarlar, döllenme başarısızlığı, embriyo gelişiminin durması, kötü veya yavaş embriyo gelişimi gibi problemlere sebep olabilmekte ve dolayısıyla gebelik şansını olumsuz etkilemektedir. Zaten tüp bebek dışında DNA hasarı yüksek olan spermlerin doğal yollardan gebelik elde etmesi de çok zordur. Normal yollardan olan gebeliklerde DNA’sı hasarlı olan spermler doğal olarak elenmektedir.Yapılan çalışmalar IMSI uygulanmış hastalarda gebelik oranlarının uygulanmayan gruba göre daha yüksek olduğunu göstermekle birlikte, gebelik sonrası kayıplarının (klinik abort-düşük) da anlamlı şekilde azaldığını ortaya koymaktadır.

Erkeklerde; ileri yaş, sigara kullanımı, hava kirliliği, uzun seksüel perhiz süresi, testislerin anormal sıcak ortama maruz kalması gibi durumların sperm DNA’sında hasarı arttırdığı gözlenmiştir. Eğer sperm DNA hasarı %8′den az ise yumurtaların DNA’sı spermlerin hasarlı olan DNA’sını tamir edebilir ve sağlıklı çocuk doğabilir.

IMSI yöntemi;

- Özellikle şiddetli erkek faktörü olan vakalarda,

- Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında,

- Nedeni izah edilemeyen infertilite durumlarında,

daha iyi spermin seçilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yönteminin doğacak çocukların sağlıklı gelişimine de katkısı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle IMSI, merkezimizde bu yöntemin gerekli olduğu tüm hastalarda uygulanmaktadır.