UYGUN ZAMANDA EMBRİYO TRANSFERİ

Sperm ve yumurtanın döllenmesiyle oluşan embriyolar laboratuvarda takip edilir ve en uygun şartlarda da anne adayının rahmine transfer işlemi gerçekleştirilir. Bazı durumlarda embriyo transferi için uygun şartlar oluşmayabilir örneğin endometriumun yeteri kadar kalınlaşmadığı, progesteron hormonunun yüksek olduğu ya da rahim içinde polip, myom, yapışıklık gibi embriyonun rahim içine tutunmasına engel teşkil edecek durumlar saptandığında; embriyonun dondurulup saklanması ve uygun şartlar oluştuğunda da transfer edilmesi hastanın gebeliğe ulaşma şansını etkili biçimde arttırabilir.

Embriyo dondurma nedir?


Embriyo dondurma gelişmekte olan embriyoların -196C derecede sıvı nitrojen içeren tanklarda dondurulup saklanmasıdır. Embriyoların etkin bir şekilde dondurulması, saklanması ve çözme sonrası %100’e yakın oranlarda canlılık elde edilmesi başarılı laboratuvara sahip merkezlerde mümkündür Embriyo dondurma işlemi ve uygun zamanda da embriyoların çözülüp rahim içine transferi ile gebelik elde etme şansı artmaktadır. Geriye kazanım ve özellikle dondurulmuş hücreler ile elde edilen yüksek gebelik oranları bir kliniğin başarı seviyesini gösteren en önemli göstergedir.

Embriyo dondurma hangi durumlarda tercih edilir?


- Transfer sonrası geride gebelik elde edilebilecek embriyolar kalmışsa, daha sonra transfer edilmek üzere dondurulabilir. Çiftin yeniden bebek istemesi durumunda fiziksel olarak daha az yorucu ve daha kısa zamanda tedavi şansı doğmuş olur.

- Yumurta sayısı çok olan hastalarda, yumurtalıklar tedaviye aşırı cevap vermişse (şiddetli ovaryen hiperstimulasyon) oluşan tüm embriyolar transfer edilmeden dondurulabilir.

- Yumurta sayısı az olan hastalarda embriyo havuzu yapıp gebelik şansı artırılmak istendiğinde,

- Hastanın takibi esnasında endometrium kalınlığı yetersiz izlendiğinde,

- Rahim içinde polip, myom veya yapışıklık tespit edildiğinde,

- Transfere yakın zamanda kırılma kanaması olduğunda,

- Kanser kemoterapisi ya da radyoterapisi öncesinde embriyo dondurulması önerilebilir.