MİCROAKIŞKAN SPERM AYIKLAMA ÇİPİ ( Sperm Chip)

MİCROAKIŞKAN SPERM AYIKLAMA ÇİPİ (Sperm Chip)

Microakışkan sperm ayıklama (sperm chip) yöntemi, tüp bebek tedavisinde ilk basamak olan ICSI (İntra sitoplazmik sperm injeksiyonu) işlemi için kullanılan bir sperm hazırlama ve seçim yöntemidir. Tüp bebek tedavisi için yeterli sperm sayısı olan hastalarda dahi sperm parametrelerinde artan DNA hasarı mevcut olabilmekte ve bu durum döllenme oranlarının azalmasına ve gebelik kayıplarına sebep olmaktadır.

Günümüz koşullarında sperm DNA fragmantasyonunun oluşmasına sebep olan mekanizmalar şunlardır;
1. Sperm yapımı sürecinde oluşabilecek hücre ölümü ya da anomaliler,
2. Sperm hücresinin kanallardan taşınması esnasında sperm DNA kırıklarının oluşması ve DNA fragmentlerinin serbest oksijen radikallerinin (ROS) oluşumuna sebep olması,
3. Radyoterapi, kemoterapi ve çevresel toksinlerin sperm DNA’sına verdiği hasarlar,

Vurgulanması gereken en önemli nokta şudur; Tüp bebek tedavisi gereken hastaların spermlerinde daha yüksek DNA hasarı bulunma ihtimali yüksektir. Son yapılan çalışmalar DNA hasarlı spermlerin tüp bebek tedavisi sonrası gözlenen gebelik kayıpları ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Bu bilgiler ışığında tüp bebek tedavisinde ve ICSI işlemi sırasında kullanılacak hasarlı spermin ortamdan ayıklanması ve ICSI için uygun kalitede spermin seçimi önem kazanmaktadır.

Sperm chip yönteminin getirdiği faydalar:
- Sperm chip işlemi santrifüjleme gerektiren bir işlem değildir. Bu sayede ROS(serbest oksijen radikali) artışını önler. ROS ve DNA fragmantasyonu açısından hasarlı olmayan spermlerin seçimini sağlar.

- Doğala en yakın sperm seçim yöntemi olan sperm chip, servikal kanallardan spermlerin geçişi esas alınarak hazırlanmıştır. Spermchip yöntemi mikro kanallardan geçerken DNA kalitesi ve fizyolojisi en iyi spermlerin ICSI için seçimini sağlar.

NOT : Bu yöntem sperm sayısının çok düşük ve sperm motilitesinin çok az olduğu vakalarda kullanılamamaktadır. Ayrıca TESA/TESE yöntemleri ile testisten sperm elde edilen vakalarda da kullanımı uygun değildir.