EMBRİYOSKOP (EMBRYOSCOPE)


EMBRYOSCOPE (Dinamik Embriyo İzleme Sistemi)

İstanbul Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji Laboratuvarında, güncel teknolojik gelişmelere uygun olarak ‘Dinamik Embriyo İzleme Sistemine olanak veren EMBRİYOSKOP’ cihazı kullanılmaktadır .
Embriyoskop cihazı, embriyolar için güvenli bir gelişim ortamı sağlarken, geleneksel inkübasyon sistemlerine ek olarak, embriyoları görüntüleyen ve gelişim basamaklarını 20’şer dakikalık aralıklarla kayıt altına almayı sağlayan dahili bir kamera ve kayıt sistemine sahiptir.İleri teknolojiye sahip Embriyoskop cihazı sayesinde, embriyoya ait tüm gelişim basamakları video kaydı olarak detaylı izlenebilmektedir.

Embriyoskop cihazı, tüp bebek işleminde laboratuvarda gerçekleştirilen en önemli basamak olan, yumurta ve spermin bir araya getirildiği ICSI (Mikroenjeksiyon) işleminden itibaren döllenme ve embriyo gelişiminin tüm basamaklarının, embriyonun dış ortama çıkarılmasına gerek kalmadan ,embriyoların dondurulması veya anne rahmine transferine kadar yakın takip yapılmasına olanak sağlar.

Embriyoskop cihazı kullanılması sayesinde, embriyoların tüp bebek laboratuvarında geçirdikleri 3-5 günlük süre boyunca, normal ve anormal döllenen yumurtaların ayırt edilmesi ve embriyonun bölünme aşamalarının sürekli izlenmesi sayesinde, hızlı veya yavaş gelişen embriyolar belirlenerek, en iyi kalitedeki embriyoların, dondurma ve transfer işlemleri için seçilmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede hastalarımızın gebelik şansını arttırarak başarılı sonuçlar elde etmemiz mümkün hale gelmektedir.

Embriyoskop cihazının avantajlarını özetlersek;
• Embriyo gelişiminin tüm basamaklarının, embriyoların inkübatörlerden çıkarılmadan, kültür koşulları etkilenmeksizin, izlenmesi mümkün olabilmektedir.
• Embriyoların gelişim evrelerini bütünü ile izlememizin mümkün olması sayesinde, embriyolar hakkındaki değerlendirmenin kayıt altına alınan video görüntüleri doğrultusunda yapılmasını sağlamaktadır.
• Bu sayede embriyo transferi için canlılık ve tutunma şansı en yüksek embriyonun seçilmesine olanak sağlayarak, yüksek gebelik oranları elde edilebilmektedir.
• Her hasta için uygulanabilir, ancak özellikle başarısız tüp bebek denemesi olan hastalar için daha detaylı bir incelemeye olanak sağlar.
• Çok sayıda embriyo elde edilen hastalar için gebelik şansı daha yüksek olan embriyo seçiminde yardımcı olur.
• Her hastanın embriyolarının gelişimi hakkında karşılaştırmalı bilgiler vermesinin yanında, aynı hastanın daha önceki tedavilerindeki embriyo gelişimleri ile de karşılaştırma yapma olanağı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Embriyoskop cihazı, embriyolar için güvenli ve sürekli bir gelişim ortamı sağlayarak detaylı embriyo gelişim takibi sayesinde, gebelik şansı en yüksek olan embriyonun seçimini sağlamaktadır.