İNFERTİLİTE NEDİR?

“İnfertilite” deyimi genellikle çiftlerin bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen kadının gebe kalmadığı durumunu tanımlamak için kullanılır. “Sterilite” ise çocuk sahibi olma şansı bulunmayan çiftlerin durumunu tanımlamak için kullanılan bir deyimdir.

İnfertilite, çiftlerin %15-20’sinde görülür. Diğer bir deyişle, her 6 ya da 7 çiftten birinde kadın gebe kalamaz ve bu nedenle tıbbi yardım almak zorundadır.

İnfertilite sorunu olan çiftlerin %85’inde, erkekle ya da kadınla ilgili bir neden söz konusudur. Geri kalan %15’inde ise çiftlerin tüm testlerin normal sonuçlanmasına rağmen gebelik mümkün olmaz. Bu grup “açıklanamayan infertilite” grubu olarak tanımlanır. İnfertilite sorunu olan çiftler ayrıca infertilite tedavisinin hemen sonuç vermeyeceğini ve sabırlı davranıldığında, olumlu bir tutum izlendiğinde ve gerekli tedaviler uygulandığında bu çiftlerin çok büyük bölümünün er ya da geç, günümüzün modern teknikleri sayesinde anne ya da baba olabileceklerini bilmelidir. Merkezimize infertilite sorunuyla gelen çiftlerin muayenesi kadında ve erkekte eş zamanlı ve eksiksiz bir şekilde, kadınlardaki ve erkeklerdeki mevcut olabilecek sorunlara çözüm arayan çalışmaların sonuçları temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bilgiler yeterince açık olmadığında infertilite nedeninin bulunabilmesi ve kadının gebe kalma olasılığının artırılması için daha ileri testler yapılır.