SİGARA VE GEBELİK

Sigara kullanımının, anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkilediği bilinmesine rağmen kadınlar gebelik süresince sigara içmeye devam etmektedir. Nüfus ve Sağlık Araştırması sonucuna göre ülkemiz için gebelerde sigara içme oranını yaklaşık %15 olduğu saptanmıştır.
Yapılan çalışmalarda gebelik sırasında sigara kullanımının yüksek olması, sigaranın ortaya çıkarmış olduğu risklerin de artmasına neden olmaktadır. Nikotin plasentadan geçer, fetal dolaşımda saptanır ve amnion sıvısında anne kanındaki miktarın %88’i kadar bulunur. Sigara kullanan gebelerin plasenta ve damar yapısında değişiklikler meydana gelmektedir. Sigara kullanımı plasentada yapısal farklılıklar yaratmanın yanı sıra plasental dokunun hasarına yol açarak plasental yetmezliğe neden olabilmektedir. Bu nedenle fetüse yeterli miktarda oksijen taşınamamakta ve fetüste intrauterin gelişme geriliği ortaya çıkabilmektedir. Gestasyon haftasına göre miadında doğmalarına rağmen düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelmektedir. Gebelikte sigara içilmesi veya ortamdaki sigara dumanının solunması, fertiliteyi, fetusun gelişmesini, gebeliğin her safhasını, doğumu, bebek sağlığını ve gelişimini etkilemektedir.

Gebelikte sigara kullanımı

* Anne adayında hipertansiyon
* Plasenta previa (bebeğin eşinin rahim ağzına yerleşmesi )
* Dekolman plasenta (bebeğin eşinin rahimden ayrılması)
* Fetal kayıplara(ani bebek ölümü sendromu)
* Erken membran rüptürüne ( amnion suyunun erken gelmesi)
* Erken doğuma
* Anne karnında gelişme geriliğine
* Ventriküler septal defektlere (doğuştan kalp defektleri)
* Orofasial yarıklar(damak- dudak yarıkları) gibi doğumsal anomalilere neden olmaktadır.

Yapılan çalışmalara göre gebelikte sigara kullanımının plasental ağırlığı ve doğum ağırlığını olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca sigaranın gebelik sürecindeki istenmeyen etkileri içilen sigarayla sınırlı kalmaz, ortamdaki sigara dumanından da kaynaklanır. Sigara içmediği halde pasif içiciliğe maruz kalan gebeler ve bebekler sigara içenler gibi sigara dumanından olumsuz etkilenmektedirler. Doğum öncesi sigaraya maruz kalan bebeklerde hiperaktivite, dikkat eksikliği, heceleme, okuma ve matematik problemlerinin öğrenilmesinde zorlukları gibi entellektüel gelişimde yetersizlikler görülür. Gebelik dönemi, sigara kullanan kadınların sigarayı bırakmaları için uygun bir dönemdir, çünkü anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri ve doğum yapabilmeleri için, bebeklerinin sağlıklarını riske atmaktan kaçınmaları gerekir.