AŞILAMA (IUI)

AŞILAMA YÖNTEMİ NEDİR?

Düzenli bir şekilde ilişkiye rağmen gebelik elde edilemedi ise aşılama yöntemi iyi ve hızlı bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşılama adet dönemini takiben hap veya günlük enjeksiyonlarla yumurtalıkların uyarılması ile birden fazla yumurta büyüterek gebelik şansını artırmayı hedefler. Erkeğin semen örneği özel işlemlerden geçirilerek iyi ve hızlı hareket eden canlı spermler yıkanarak semen sıvısından ayrılır. Spermler, canlılık ve hareketliliklerini koruyan özel steril bir sıvıda küçük hacimde konsantre edilir. Yıkanmış sperm ince bir kanül (kateter) ile rahim ağzından geçirilerek rahim içine (endometrium) zerk edilir. Hasta yaklaşık yarım saat dinlendirilir. Hastaya gerekli görüldüğü takdirde progesteron ve antibiotik verilebilir. Aşılama işleminden sonra hastanın sosyal veya cinsel yaşamına dair hiçbir yasak uygulanmaz. Aşılama başına gebelik beklentisi % 15-20’dir. Oluşan gebeliklerin % 10-20 si çoğul gebelik şeklindedir.

AŞILAMA KİMLERE ÖNERİLİR?

• Hastada yumurtlamada sorun tespit edildiyse;
• Sperm kalitesinde orta derecede sorun varsa;
• Rahim ağzındaki mukus salgısı spermi olumsuz yönde etkiliyorsa,
• Cinsel ilişkiye girmede sorun yaşanıyorsa
• Nedeni açıklanamayan infertilite söz konusu ise, hekim aşılama işlemini önerebilir.

Aşılama işlemiyle, spermlerin hızlı hareketli, canlı, şekil bozukluğu olmayanları ayıklanmış, konsantre edilerek yumurta ile buluşma mesafesi kısaltılmış olur. Aynı zamanda yumurtlama zamanı ile spermin rahime verilmesini koordine ederek, gebelik şansını maksimum düzeye çıkarmış oluruz. Aşılama işlemi, hekimin kararına göre, yumurta çatlatıldıktan sonra hastanın durumu ve sperm kalitesi göz önünde bulundurularak, bir veya iki kez tekrarlanabilir. Aşılama işlemi için uygun olan hastaya, belirli aralıklarla, bu tedavinin tekrarı gerekebilir. Ancak 2-4 kez tedavi tekrar edilmiş ve sonuç alınamamışsa başka problemlerin infertiliteye eşlik ettiğini düşünmek gerekir.

Aşılama tedavisinden sonuç alınamayan hastalar veya aşılama için uygun olmayan hastalar, diğer yardımcı üreme tekniklerinden fayda görürler. Hastanın fallop kanalları çalışmıyorsa (hidrosalpenks, kapalı tüpler, yapışıklığı olan tüpler, ameliyat ile tüpler alınmışsa), yumurtalık ve tüpler arasındaki ilişki herhangi bir nedenden dolayı bozulmuşsa (geçirilmiş ameliyatlara bağlı yapışıklıklar, enfeksiyonlara bağlı yapışıklıklar, endometriyozis ve sebep olduğu yapışıklıklar), ileri derecede sperm sorunu varsa, kadın hasta ileri yaş grubunda ise, nedeni bilinmeyen kısırlık varsa ve diğer üremeye yardımcı tekniklerden fayda görmemişse, tekrarlayan düşükler veya immünolojik infertilite söz konusu ise IVF (tüp bebek) veya “Mikroenjeksiyon” yöntemi ile tedavi gerekir.